hakkepuidu ost

Hakkepuidu ost ja puiduhakke tootmine

Hakkepuidu ost ja puiduhakke tootmine kogu Mandri-Eestis. Pakume metsaomanikele kompleksteenust kasvava metsa lõikamiseks, metsamaterjali ja raiejäätmete väljaveoks ning ümarmaterjali ja hakkepuidu müümiseks. Võsalõikus giljotiiniga ja kraavide ning krundi puhastamine võsast. 

Hakkepuidu kokkuost

raiejäätmete ost

Raiejäätmete ost

Raiejäätmete ost ebastandardsete tüvede, puuokste- ja võrade ning alusmetsa lõikuse tagajärjel tekkinud võsa näol.
võsalõikus giljotiiniga

Võsalõikus giljotiiniga

Võsalõikus giljotiiniga noorendikes mille vanus võiks olla vähemalt 10 aastat, kõrgus 7-8 meetrit ja diameeter ca 5 sentimeetrit.
kasvava võsa ost

Kasvava võsa ost

Kasvava võsa ost toimub väljatuleku alusel. Arvestuslik võsa maht on võimalik välja arvestada juba enne võsalõikust.
võsa kokkuost

Võsa kokkuost

Võsa kokkuost nii kasvaval kujul kui ka virnastatult. Metsamaterjali purustamine toimub võimalusel kogumisplatsil või siis teeservas.
virnastatud võsa ost

Virnastatud võsa ost

Virnastatud võsa ost selle arvestusliku mahu põhjal. Võsa peab olema eelnevalt lõigatud ja kogumisplatsil virna ladustatud.
puiduhakke müük

Puiduhakke müük

Puiduhakke müük soojusenergia tootmiseks. Hakkepuidu müük terviseradade loomiseks ja loomadele allapanuks.

Hakkepuidu tootmine

Hakkepuidu tootmine kahe Mus-Max 10 seeria puiduhakkuriga, mida transpordivad Volvo veoautod. Puiduhakke tootmine on võimalik nii metsamaterjali kokkuveoplatsil kui ka selle kõrval teeservas.

Maksimaalne ümarmaterjali diameeter, mida hakkur suudab vastu võtta on 75 cm. Puiduhakke tootmisprotsessi käigus tekkivate lendlevate puiduosakeste tõttu, ei ole soovitav virnastada hakkepuitu elamuhoonete vahetusse lähedusse.

Puiduhakke transpordiks on meil kasutusel neli Scania poolhaaget, mis kasutavad Knapen poolhaagiseid ja kahte Scania multilifti.

Oleme Eestis üks väheseid ettevõtteid, mis teostab ise nii metsaraie, metsamaterjali välja- ja äraveo ning purustab kohapeal ka raiejäätmed. Peale tööde lõppu korrastame laoplatsid ja vajadusel silume ka rööpad ning äraveoteed.
hakkepuidu kokkuost

Hakkepuidu hind

Hakkepuidu hind oleneb selle asukohast ja ligipääsetavusest. Ideaalne oleks kogu tootmisprotsess läbi viia otse metsamaterjali kokkuveoplatsil.
 
Puiduhakke hind on viimase paari aasta jooksul läbi elanud pöörase hinnaralli. Suurenenud energiapuidu vajaduse tõttu kerkis hakkepuidu hind aastal 2022. seitsmelt eurolt 18 - 22 euro vahemikku.
 
Siiski ei pruugi ainult mõne kuupmetri hakkepuidu müük tulus olla, kuna sellise koguse teenindamine ja transpordikulud röövivad metsaomanikult kogu võimaliku kasu. 
 
Üldises plaanis mõjutab hakkepuidu hindu suuresti ka katlamajade vajadus hakke järele ja puiduhakke tootmisplatsi kaugus lähimate katlamajade suhtes.
Sikuta ja lase lahti failid siia või lae üles
raiejäätmete kokkuost

Raiejäätmete kokkuost

Raiejäätmete kokkuost puiduhakke tootmiseks. Metsaraie käigus tekib palju kõikvõimalikke raiejäätmeid. Olgu selleks siis alusmetsa raie käigus lõigatud võsa või ebastandardsed puutüved, mis ei sobi saematerjaliks oma kõveruse või mädaniku tõttu. Lisaks veel hulgaliselt oksarisu ja ümarmaterjaliks liialt peened puuvõrad.

Kui metsaomanik soovib metsaraiest maksimaalset tulu teenida ja raiutud metsamaterjali täies mahus ära kasutada on mõistlik erinevad raiejäätmed hakkepuidu tootjale müüa.
kasvava võsa kokkuost

Kasvava võsa kokkuost

Kasvava võsa kokkuost metsast välja toodud hakkepuidu kuupmeetrite alusel. Ostame samuti kasvavat võsa koos maaga või siis ainult teatud osa võsastunud maast. Võsa müük on võimalik ka maale seatud hüpoteegi korral.

Hakkepuidu müük võib oodatust tulutoovamaks osutuda, kuna viimastel aastatel on hakkepuidu hind pidevas kasvutrendis olnud. Suurenenud hakkepuidu vajadus on tingitud Euroopa Liidu püüdlustest, et saavutada läbi taastuvenergia kasutamise puhtam keskkond. Võsa müük taastuvenergia tootmiseks võik olla üks võimalikest lahendustest.