icon-alt

Izvēlieties valodu

šķeldas koksnes

Šķeldas koksnes iepirkšana un šķeldas ražošana

Šķeldas koksnes iepirkšana un šķeldas pārdošana Latvijas centrālajā un ziemeļu daļā. Piedāvājam meža īpašniekiem kompleksu pakalpojumu augoša meža un krūmāju izciršanai, kokmateriālu un mežizstrādes atkritumu izvešanai, kā arī meža materiāla un šķeldas koksnes pārdošanai par labāko tirgus cenu.

Šķeldas koksnes cena, ko piedāvājam klientam, vienmēr ir konkurētspējīga, jo mums ir tiešie līgumi par šķeldas piegādi ar daudzām katlu mājām un koģenerācijas stacijām. Sakrautos krūmājus un mežizstrādes atkritumus iepērkam tieši šķeldas materiāla glabāšanas platībās vai sakrautā veidā ceļa malā.

Krūmāju griešana ar giljotīnu, lai iztīrītu grāvjus un īpašumu no augošajiem krūmājiem. Veicam krūmāju griešanu un mežizstrādi mežos, kur nepieciešams apgaismojums, kā arī retināšana. Atkarībā no mežizstrādes darbu rakstura un grunts īpatnībām, krūmāju ciršanai un meža gāšanai izmantojam dažādu svara kategoriju ekskavatorus, harvesterus un mežsaimniecības traktorus.
šķeldas koksnes iepirkšana

Šķeldas koksnes iepirkšana un šķeldas pārdošana

mežizstrādes atkritumu iepirkšana

Mežizstrādes atkritumu iepirkšana

Mežizstrādes atkritumu iegāde nestandarta stumbru, koku zaru un lapotnes veidā, kā arī mežizstrādes atkritumu veidā, kas rodas no pameža novākšanas.
augošu krūmāju iegāde

Augošu krūmāju iegāde

Augošu krūmāju iegāde, balstoties uz šķeldas koksnes apjomu (m3), kas tiek ražota no krūmāju materiāla. Aplēsto daudzumu aprēķinām, pirms sākam ar krūmāju griešanu.
krūmāju griešana ar giljotīnu

Krūmāju griešana ar giljotīnu

Krūmāju griešana ar giljotīnu jaunaudzēs, kuru vecumam vajadzētu būt vismaz 10 gadiem, augstumam 7–8 metriem un diametram no 8 centimetriem.
enerģētiskās koksnes iepirkšana

Enerģētiskās koksnes iepirkšana

Enerģētiskās koksnes iepirkšana gan augošā, gan sakrautā veidā. Enerģētiskās koksnes sasmalcināšana šķeldā notiek tieši uzglabāšanas vietā vai ceļa malā.
sakrautu krūmāju iegāde

Sakrautu krūmāju iegāde

Sakrautu krūmāju iegāde tiek veikta, balstoties uz sasmalcināto krūmāju materiāla tilpumu (m3). Krūmāju materiāls iepriekš jānogriež un jāsakrauj savākšanas vietā.
šķeldas pārdošana

Šķeldas pārdošana

Šķeldas tirdzniecība siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai. Turklāt mēs pārdodam šķeldu dabas taku un rotaļu laukumu izveidei.

Šķeldas ražošana un pārdošana

Šķeldas koksnes ražošana ar diviem Mus-Max 10 sērijas šķeldotājiem, ko pārvadā Volvo kravas automašīnas. Šķeldas ražošana iespējama gan meža materiāla uzkrāšanas vietā ar cietāku augsni, gan ceļa malā.

Apaļā materiāla maksimālais diametrs, ko šķeldotājs var pieņemt, ir 75 cm. Šķeldas ražošanas procesā radušos koksnes daļiņu dēļ, kas izplatās gaisā, šķeldas koksni nav ieteicams sakraut dzīvojamo ēku tiešā tuvumā.

Šķeldas transportēšanai mēs izmantojam četras Scania puspiekabes, kas izmanto Knapen puspiekabes, kā arī divus Scania multiliftus.

No Latvijā esošajiem uzņēmumiem esam vieni no retajiem, kas paši veic gan mežizstrādi, gan meža materiālu ieguvi un izvešanu, kā arī uz vietas sasmalcina mežizstrādes atkritumus. Pēc darbu beigām sakopsim uzglabāšanas platības un nepieciešamības gadījumā izlīdzināsim mežsaimniecības tehnikas radītās sliedes un meža materiālu izvešanas ceļus.
šķeldas ražošana

Šķeldas koksnes cena

Šķeldas koksnes cena ir atkarīga no šķeldas materiāla atrašanās vietas un pieejamības. Ideāli būtu visu ražošanas procesu veikt tieši meža materiālu uzkrāšanas vietā vai ceļa malā.

Šķeldas koksnes iepirkuma cena pēdējos gados piedzīvojusi neticamu cenu kāpumu. Enerģētikas nozarē pieaugot nepieciešamībai pēc šķeldas, šķeldas cena 2022. gadā pa reģioniem pieauga gandrīz līdz 25 eiro. Taču 2023. gadā šķeldas koksnes iepirkuma cena stabilizējās un saglabājās 15 eiro robežās. Šobrīd šķeldas koksnes cena ir robežās no 8 līdz 10 eiro.

Tomēr ir vērts ņemt vērā apstākli, ka tikai dažu kubikmetru šķeldas koksnes pārdošana nav rentabla, jo neliela daudzuma šķeldas materiāla sasmalcināšanas un transportēšanas izmaksas pārsniedz ienākumus. 

Kopumā šķeldas koksnes cenu lielā mērā ietekmē nepieciešamība pēc šķeldas katlu mājām, kā arī šķeldas uzglabāšanas vietas attālums attiecībā pret tuvākajiem piegādes punktiem (katlu mājām).
+371
Drag and drop files here or Browse
mežizstrādes atkritumu iepirkšana

Mežizstrādes atkritumu iepirkšana

Mežizstrādes atkritumu iepirkšana šķeldas ražošanai. Mežizstrādes laikā rodas daudz visu veidu mežizstrādes atkritumu. Vai tas būtu krūmājs, kas izcirsts pameža ciršanas laikā, vai nestandarta koku stumbri, kas nav piemēroti zāģmateriāliem to izliekuma vai puves dēļ. Papildus tie ir arī zari un koku vainagi.

Ja meža īpašnieks no mežizstrādes vēlas gūt maksimālus ienākumus un pilnībā izmantot iegūto meža materiālu, dažādus mežizstrādes atkritumus ir saprātīgi pārdot šķeldas koksnes ražotājam.
augošu krūmāju izciršanas tiesību iegāde

Augošu krūmāju izciršanas tiesību iegāde

Augoša krūmāja izciršanas tiesību iegāde tiek veikta, pamatojoties uz šķeldas koksnes apjomu (m3), kas saražots no krūmāju materiāla, kas tiek izvests no meža. Iepērkam arī augošus krūmājus ar zemi vai tikai noteiktu daļu no krūmājiem aizaugušās zemes. Aizaugušas zemes pārdošana ir iespējama arī īpašuma hipotēkas gadījumā.

Augoša krūmāja ciršanas tiesību pārdošana var būt izdevīgāka, nekā sākotnēji gaidīts, jo šķeldas koksnes cenai pēdējos gados ir bijusi pastāvīga tendence pieaugt. Pieaugošais pieprasījums pēc šķeldas ir saistīts ar Eiropas Savienības centieniem panākt tīrāku dzīves vidi, izmantojot atjaunojamos energoresursus. Viens no iespējamiem risinājumiem varētu būt augošu krūmāju pārdošana atjaunojamās enerģijas ražošanai.
krūmāju griešana ar giljotīnu

Krūmāju griešana ar giljotīnu

Krūmāju griešana ar giljotīnu ir iespēja meža jaunaudzēm, kuru augstumam jābūt vismaz 8 metriem, un stumbru diametram jābūt vismaz 8 centimetriem. Griežamā apaļā materiāla maksimālais diametrs ir 38 cm.

Krūmāju griešana ar giljotīnu tiek plaši izmantota jaunu izstrādņu attīrīšanā no krūmājiem un aizaugušu grāvju vai meža pieeju sakārtošanā. Krūmāju griešanas rezultātā savāktais krūmāju materiāls tiek izmantots uz vietas šķeldas ražošanai, kas vēlāk tiek izmantots katlu mājās vai koģenerācijas stacijās.