icon-alt

Izvēlieties valodu

meža iegāde

Meža iegāde ar meža zemi un augošu mežu

Meža iegāde augoša meža un meža zemju veidā. Šodien mēs pārvaldām un apsaimniekojam jau vairāk nekā 2000 hektāru meža zemju visā Igaunijā. Pērkam arī izcirstas meža platības un ar krūmājiem aizaugušas pļavas un lauksaimniecības zemes. Meža pārdošana profesionālam meža apsaimniekošanas uzņēmumam novērš zemes īpašumtiesību nonākšanu ārvalstu investīciju fondu īpašumā un nodrošina darba vietas vietējā mežsaimniecības nozarē.

Meža zemju un augoša meža cirsmas tiesību iegāde

meža īpašumu iegāde
Meža īpašumu iegāde Latvijas centrālajā un ziemeļu daļā neatkarīgi no īpašuma lieluma. Meža īpašuma pārdošana ir iespējama arī tad, ja īpašums apgrūtināts ar hipotēku.
izcirstas meža zemes iepirkšana
Izcirstas meža zemes iegāde jaunas meža kultūras audzēšanai un tās ilgtspējīgai apsaimniekošanai nākamajām paaudzēm.
augoša meža iegāde
Augoša meža iegāde nozīmē, ka meža īpašnieks pārdod izciršanas tiesības uz mežu, kas aug uz viņa zemes, un saņem ienākumus, pamatojoties uz iegūtās koksnes kubikmetriem.

Meža zemju iegāde

Meža zemju iegāde un meža īpašumu ilgtspējīga apsaimniekošana ir viena no mūsu uzņēmuma galvenajām darbības jomām. Vairāk nekā desmit darbības gadu laikā esam pierādījuši sevi kā apdomīgu meža apsaimniekotāju un neesam sevi pārdevuši lieliem skandināvu fondiem ātras peļņas gūšanai.

Pat ja meža zemju pārdošana ir meža īpašnieka vienīgais veids, kā sevi saimnieciski nodrošināt, viņš vienmēr var būt drošs, ka mūsu rokās viņa mežs vienmēr tiks apsaimniekots priekšzīmīgā veidā. Darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai nodrošinātu, ka mežs saglabā biotopam raksturīgo sugu bagātību un ka tas nākotnē sniegs patvērumu un drošību gan putniem, gan dzīvniekiem.

Meža apsaimniekošanā mēs izmantojam mūsdienīgu un videi saudzīgu meža tehniku, kas visus izcērtamos resursus pat sarežģītos apstākļos ļauj izmantot efektīvi.
meža zemju iegāde

Meža cena

Meža cena galvenokārt ir atkarīga no meža zemēs augošo koku klāsta. Parasti no skujkoku mežiem var sagaidīt lielākus ienākumus nekā no lapkokiem. Tas tāpēc, ka skujkoku mežos meža materiāla kubikmetru apjoms no viena hektāra ir lielāks nekā lapkoku mežā. No lapkokiem visaugstākā cena ir bērzam.

Nosakot meža cenu, tiek ņemts vērā meža vecums un kvalitāte, kā arī meža rezerve. Nav nekas neparasts, ka dzīvotspējīga audze izrādās bojāta parazītu vai puves dēļ. 

Meža novērtējumā tiek ņemta vērā meža zemes auglība un meža īpašuma lielums. Protams, nozīme ir arī īpašuma atrašanās vietai attiecībā pret tuvākajiem uzpirkšanas punktiem. Cenu piedāvājums tiek sagatavots, pamatojoties uz spēkā esošu meža apsaimniekošanas plānu vai datiem, kas savākti lauka darbu laikā.
+371
Drag and drop files here or Browse
meža īpašumu iegāde

Meža īpašumu iegāde

Meža īpašumu iegāde Latvijas centrālajā un ziemeļu daļā. Ja nepieciešams, mūsu meža vērtētājs pats ieradīsies objektā un sniegs meža īpašniekam pilnīgu pārskatu par aplēsto rezervju apjomu un audzes veselības stāvokli.

Pērkam arī augošus krūmājus un meža īpašumus, kas ir daļēji vai jau pilnībā izcirsti.

Saviem klientiem piedāvājam visaptverošu palīdzību dažādu ar mežu pārdošanu saistītu juridisku jautājumu risināšanā un darām visu, lai darījuma administrēšana meža īpašniekam būtu pēc iespējas caurspīdīgāka un saprotamāka.
izcirstas meža zemes iepirkšana

Izcirstas meža zemes iepirkšana

Izcirstas meža zemes iegāde liecina, ka iegādājamajai meža zemei ir veikta daļēja vai pilnīga cirte. 

Kā tālredzīgs meža uzņēmums iepērkam izcirstas meža zemes, lai paši tās ilgtspējīgi apsaimniekotu un tādējādi attīstītu vietējo uzņēmējdarbību un radītu papildu darba vietas mežsaimniecības nozarē.

Meža pārdošana vietējam mežsaimniecības uzņēmumam rada apstākļus, lai meža zeme nenonāktu ārvalstu kapitāla īpašumā, kur pensiju fondi un to pārvaldnieki tiek uzturēti uz mūsu mežu apsaimniekošanas rēķina.
augoša meža iegāde

Augoša meža iegāde

Augoša meža iegāde, t.i., mežizstrādes tiesību atsavināšana, norāda, ka meža īpašnieks pārdod uz viņa meža zemes augošos kokus par norunātu cenu vai, pamatojoties uz meža materiāla daudzumu.

Pēc mežizstrādes beigām un meža materiāla realizācijas ieņēmumi tiek ieskaitīti meža īpašnieka kontā, no kura meža uzņēmuma labā tiek atskaitītas iepriekš saskaņotās meža ieguves izmaksas.

Meža zeme kā tāda joprojām paliks meža īpašnieka īpašumā, un arī turpmāk viņš turpinās to apsaimniekot pēc saviem ieskatiem vai slēgs papildu līgumus ar meža apsaimniekošanas uzņēmumu arī par meža atjaunošanu.