icon-alt

Izvēlieties valodu

meža apsaimniekošana

Meža apsaimniekošana un mežizstrāde

Meža apsaimniekošana efektīvā un vidi saudzējošā veidā. Uzņēmums Renlog Eesti OÜ ir dibināts 2010. gadā un tā pamatā ir Igaunijas kapitāls. Kā viens no nedaudzajiem meža apsaimniekotājiem Latvijā mēs meža īpašniekiem piedāvājam pakalpojumus, sākot no mežizstrādes darbu plānošanas līdz mežizstrādes atkritumu sasmalcināšanai un meža atjaunošanai pēc cirtes. Veicot mežsaimnieciskos darbus, izmantojam savu meža tehniku un profesionālo darbaspēku.

Meža apsaimniekošana

meža zemes iegāde

Meža zemju iegāde

Meža zemju iegāde Latvijas centrālajā un ziemeļu daļā. Ja nepieciešams, meža īpašnieks var pārdot tikai noteiktu īpašuma daļu. Turklāt mēs parūpēsimies par nepieciešamajiem uzmērīšanas darbiem un administrēšanu.
ciršanas tiesību iegāde

Ciršanas tiesību iegāde

Ciršanas tiesību un mežizstrādes pakalpojumu iegāde Latvijas centrālajā un ziemeļu daļā. Mežizstrādes veikšanai mēs izmantojam tikai savu mežizstrādes tehniku. Mēs garantējam meža zemes sakārtošanu pēc cirtes.
šķeldas koksnes ražošana

Šķeldas ražošana

Enerģētiskās koksnes iepirkšana un šķeldas ražošana tieši meža materiālu uzglabāšanas vietā. Papildus sakrautiem krūmājiem un mežizstrādes atkritumiem iepērkam arī augošu krūmāju mežizstrādes tiesības un jau izcirstas mežu zemes.

Komplekss risinājums meža īpašniekam

Piedāvājam meža īpašniekam pilnu risinājumu, sākot no meža novērtēšanas un meža apsaimniekošanas plāna sagatavošanas līdz augošu krūmāju un meža izciršanai. Mežizstrādes atkritumus šķeldā pārstrādājam tieši cirsmā, un pēc mežizstrādes darbu beigām izlīdzinām mežsaimniecības tehnikas radītās sliedes un sakopjam kokmateriālu savākšanas platības.
krūmāju griešana ar giljotīnu

Krūmāju griešana ar giljotīnu

Iztīrām no krūmājiem lauksaimniecības zemi un pļavas, grāvjus un ceļmalas, kā arī mežaudzes.
izcirtumu iepirkšana

Izcirtumu iepirkšana

Izcirstu meža īpašumu iegāde meža atjaunošanai un ilgtspējīgai meža apsaimniekošanai.
augošu krūmāju iegāde

Augošu krūmāju iegāde

Iepērkam augošus krūmājus kopā ar zemi vai tikai augošu krūmāju izciršanas tiesības.
mežizstrādes atkritumu iepirkšana

Mežizstrādes atkritumu iepirkšana

Mežizstrādes atkritumu iepirkšana sakrautu krūmāju un zemas kvalitātes apaļa materiāla veidā, kas piemērots šķeldas ražošanai.
šķeldas pārdošana

Šķeldas pārdošana

Izcirstu meža īpašumu iegāde meža atjaunošanai un ilgtspējīgai meža apsaimniekošanai.
meliorācijas darbi

Meliorācijas darbi

Zemes meliorācijas darbi ar ekskavatoru CAT (18 tonnas). Grāvju izbūve, sliežu nospiedumu un ceļu izlīdzināšana.

Pielāgota mežsaimniecības tehnika

Ikdienā strādājam ar trīs tradicionālajiem mežizstrādes tehnikas komplektiem, kurus vada operatori ar ilggadēju pieredzi.

Mežos, kuros nepieciešama pirmā retināšana, izmantojam modificētu mežizstrādes tehniku, kas, pateicoties platajām kāpurķēdēm un mazajiem gabarītiem, saudzē augsni un netraumē apkārtējo koku stumbrus.

Papildus parastajai harvestera griešanas galviņai, mūsu modificētajā griešanas tehnikā, ja nepieciešams, tiek izmantota arī giljotīna, kas ir īpaši piemērota mežizstrādei, kur nepieciešams apgaismojums, kā arī krūmāju griešanai.

Papildus videi draudzīgām mežizstrādes iekārtām, ja nepieciešams, izmantojam arī mazāku kokmateriālu izvedēju, kas ar savu paštransportējošo piekabi ideāli piemērots darbam šaurākos apstākļos un uz mīkstākas augsnes.

Jūsu meža labā!

Uzņēmumam Renlog Eesti OÜ Igaunijā vien pieder vairāk nekā 500 hektāru meža zemju. Papildus saviem mežiem pārvaldām un apsaimniekojam arī dažādu partneru īpašumā esošas meža zemes, kuru kopējā platība pārsniedz 2000 hektārus.

Kompetenta meža apsaimniekošana nodrošina ievērojami lielākus gala ienākumus nekā mežs un dod meža īpašniekam pārliecību, ka arī nākamās paaudzes nākotnē varēs gūt papildu ienākumus.

Sadarbībā ar Igaunijas Mežu skolu un Renlog Eesti OÜ praktikantiem ir bijusi iespēja pielietot savas zināšanas reālā meža apsaimniekošanas uzņēmumā un tādējādi kļūt par atbildīgu meža īpašnieku vai zinošu mežsaimniecības speciālistu.
+371
Drag and drop files here or Browse

Mežsaimniecība cauri gadiem...

Uzņēmums savu darbību uzsāka 2010. gadā. Sākotnēji tika veikta tikai kokmateriālu uzkrāšana un pārdošana. Mežizstrādes un kokmateriālu pārvadāšanas pakalpojums tolaik vēl bija ārpakalpojums. Tā kā mežizstrāde rada daudz mežizstrādes atkritumu, 2012. gadā sākām apgādāt katlumājas ar šķeldu.

Sākumā tika iepirkts arī enerģētiskās koksnes drupināšanai un transportēšanai nepieciešamais pakalpojums, bet pēc pāris gadiem iegādājāmies savu šķeldotāju un speciālu transportēšanas tehniku šķeldas piegādei.

2015. gadā uzņēmumam meža apsaimniekošanas darbu veikšanai tika piešķirta licence. Drīz vien iegādājāmies savu pirmo harvesteru un kokmateriālu izvedēju, kas beidzot ļāva mežistrādi veikt pilnībā ar saviem resursiem.

2017. gadā Igaunijā tika pārņemta Stora Enso AS mežizstrādes nodaļa kopā ar tās autoparku un komandu.

2020. gadā uzņēmums nodarbināja vairāk nekā divdesmit cilvēku un bija izaudzis par vienu no lielākajiem mežsaimniecības uzņēmumiem Igaunijā.
mežsaimniecība