Raieõiguse ost ja metsaraie üle Eesti

Raieõiguse ost

Raieõiguse ost ja metsaraie on Renlog Eesti OÜ üks põhilisi tegevusvalkondi.
Metsaraie teostamiseks kasutame isiklikku metsatehnikat ja professionaalset tööjõudu.
metsa ülestöötamine
Metsa ülestöötamine terviklahendusena alates raiest ja metsamaterjali realiseerimisest kuni raiejäätmete purustamiseni.
kasvava metsa ost
Metsamajanduskava annab ülevaate metsa tagavarast ja aitab planeerida raietöid ehk metsa jätkusuutlikult majandada.
kasvava metsa ost
Võsaraie giljotiiniga toimub noorendikes, mille keskmine kõrgus on 7-8 meetrit ja keskmine diameeter ca 5 cm. 

Metsaraie

Metsaraie teostamisel kasutame igapäevaselt üle Eesti kolme komplekti metsatehnikat. Komplekti koosseisu kuuluvad harvester metsaraie teostamiseks ja forwarder metsamaterjali väljaveoks.

Pehmemal pinnasel ja esmast harvendusraiet vajavates noorendikes kasutame roomikekskavaatoril põhinevat harvesteri, mis oma laiemate roomikute ning väiksemate gabariitide tõttu säästab maapinda ja ei vigasta kasvama jäetavaid puid.

Raiejäätmete, puuokste ja võsa purustamiseks on kasutusel Mus-Max 10 puiduhakkurid, mis paiknevad Volvo veokitel. 

Metsaraie lõppedes silume rööpad ja tasandame äraveoteed CAT ekskavaatoriga. Lisaks rajame maaparanduskraave või korrastame olemasolevaid ja vajadusel paigaldame ka truupe.

Kokkuleppel maaomanikuga mineraliseerime maapinna ja istutame uued puud.
metsaraie

Metsaraie hind

Metsaraie hind sõltub eeskätt puiduturul valitsevatest hindadest. Olenevalt aastast ja aastaajast võivad metsamaterjali hinnad mõningal määral varieeruda.

Hinna arvestamisel võetakse arvesse metsamaal kasvava puidu sortimenti ja vanust ning selle kvaliteeti. Lisaks veel metsakinnistu asukohta ja metsatehnika ligipääsetavust sellele.

Hindamisel tuleb arvesse puistu tervislik seisukord ja lähimate kokkuostupunktide kaugust metsakinnistust.
FSC
Vastutustundliku
metsanduse märgis
Litsentsi nr FSC-C137813
Sertifikaadi kood
SA-COC-007719

Küsi pakkumist

Sikuta ja lase lahti failid siia või lae üles
kasvava metsa ost

Metsa ülestöötamine

Raieõiguse ost ja metsa ülestöötamine terviklahendusena, mis sisaldab endas metsaraie teenust ning väljavedu koos metsamaterjali realiseerimisega. 

Raietegevuse käigus tekib hulgaliselt raiejääke nagu võsarisu, puuoksad ja ebastandardsed tüveosad. Sellised raiejäägid purustame puiduhakkuritega puiduhakkeks ja metsaomanikul ei teki vajadust raiejääkidest vabanemiseks sellist lisateenust täiendavalt sisse osta.

Lisaks korrastame laoplatsid, silume rööpad ja äraveoteed ning oleme abiks kuivenduskraavide rajamisel ning teetruupide paigaldamisel.
metsa ülestöötamine

Metsamajanduskava

Metsamajanduskava annab metsaomanikule hea ülevaate metsa tervislikust seisukorrast ja metsatagavara arvestuslikust mahust. Seeläbi on võimalik metsa efektiivsemalt majandada ning raieõiguse müügist maksimaalset tulu teenida.

Raieõiguse müük eeldab kehtiva metsamajanduskava olemasolu. Juhul, kui metsamajandamiskava ei ole eelnevalt koostatud, siis on meie taksaator võimeline kasvava metsa tagavara ja väärtust ka kohapeal hindama.

Metsamajandamiskava koostamiseks võtke ühendust meie taksaatoriga Siim Lokko, telefonil +372 5308 4714 või e-posti aadressil: siim@renlog.ee

kasvava võsa ost

Võsaraie giljotiiniga

Võsaraie giljotiiniga osutub kasumlikuks vähemalt 10 aastases võsas, mille kõrgus on 7-8 meetrit ja metsamaterjali diameetriks viis või rohkem sentimeetrit.

Giljotiiniga võsaraie leiab kasutust enamasti metsamaadel, mille sihtotstarve vajab muutmist või soovitakse nendelt maadelt eemaldada vähemväärtuslikud puuliigid, et edendada kasvukohale sobivamate ja väärtuslikemate puuliikide arengut.

Kasvava võsa raiest tekkinud metsamaterjali kasutame puiduhakke tootmiseks. Viimastel aastatel on energiavõsa hinnad olnud pigem kasvutrendis, kuna Euroopa Liit on otsustanud kivisöel töötavaid elektrijaamu ning katlamaju sulgema hakata.
Loe lähemalt: Hakkepuidu ost
teie metsa heaks
Metsakorraldustööde tegevusluba KME000013
Veoseveo tegevusluba RVTL006060
Renlog Eesti OÜ
Reg nr: 12034116
KMKR nr: EE101419406
Juriidiline aadress:
Lääniste küla, Kastre vald,
Tartumaa, 62411
a/a LHV Pank 
EE257700771004933813
E-post: info@renlog.ee
Kontakttelefon: +372 517 4303
Kontor: Teguri 37B (III korrus),
Tartu
Koostööpartnerid
Barrus AS
Toftan AS
Vara Saeveski OÜ
Stora Enso Eesti AS
Copyright © Renlog Eesti OÜ | Kõik õigused on kaitstud | Veebilehe teostus: METSAOST.eu