raieõiguse ost

Raieõiguse ost ja metsaraie teenused

Raieõiguse ost ja metsaraie on meie ettevõte üks põhilisi tegevusvalkondi. Metsaraie teenused üle Eesti, isikliku metsatehnika ja professionaalse tööjõu kaasabil. Pakume metsaomanikele kompleksteenust alates raiete planeerimisest ja raietööde läbiviimisest, kuni raiejäätmete kokkuostu ja raiejärgse metsa uuendamiseni. Lisaks puhastame võsast kraavipealseid ja oleme abiks ka kuivenduskraavide rajamisel.

Raieõiguse ost

metsa ülestöötamine
Raieõiguse ost ja metsa ülestöötamine terviklahendusena alates metsaraiest kuni metsamaterjali ning raidmete realiseerimiseni.
metsamajanduskava
Metsamajanduskava annab suurepärase ülevaate kasvava metsa tagavarast ja aitab planeerida erinevaid raie- ja uuendustöid.
võsaraie giljotiiniga
Võsaraie giljotiiniga toimub noorendikes, kus puude kõrgus algab kaheksast meetrist ja tüvede diameeter alates kaheksast sentimeetrist.

Metsaraie teenused

Metsaraie teostamisel kasutame igapäevaselt üle Eesti kolme komplekti metsatehnikat. Komplekti koosseisu kuuluvad harvester metsaraie teostamiseks ja forwarder metsamaterjali väljaveoks.
 
Pehmemal pinnasel ja esmast harvendusraiet vajavates noorendikes kasutame roomikekskavaatoril põhinevat harvesteri, mis oma laiemate roomikute ning väiksemate gabariitide tõttu säästab maapinda ja ei vigasta kasvama jäetavaid puid.
 
Raiejäätmete, puuokste ja võsa purustamiseks on kasutusel Mus-Max 10 puiduhakkurid, mis paiknevad Volvo veokitel. 
 
Metsaraie lõppedes silume rööpad ja tasandame äraveoteed CAT ekskavaatoriga. Lisaks rajame uusi või korrastame olemasolevaid maaparanduskraave ja paigaldame truupe. Vajadusel oleme abiks maapinna mineraliseerimisel ja raiejärgse metsa uuendamisel.
metsaraie

Metsaraie hind

Metsaraie hind jääb olenevalt aastaajast 16 ~ 18 euro vahemikku, raiutud metsamaterjali tihumeetri eest. Hinna kujunemisel osutub määravaks metsakinnistu asukoht ja metsatehnika ligipääsetavus sellele. 

Metsamaterjali hind sõltub suuresti aastaajast ja puiduturul valitsevatest kokkuostuhindadest. Näiteks soe ja vihmane talv võib raskendada ümarmaterjali metsast väljavedu ja seetõttu võib puiduturul tekkida defitsiit, mis kergitab ka kokkuostuhindu.

Seevastu kuivad aastaajad või korralikud külmakraadid soosivad raietööde käiku ning turul võib tekkida olukord, kus kokkuostjate laod on ümarmaterjali täis. Sellises olukorras hakkavad kokkuostuhinnad paratamatult langema.
Sikuta ja lase lahti failid siia või lae üles
metsa ülestöötamine

Metsa ülestöötamine

Raieõiguse ost ja metsa ülestöötamine terviklahendusena, mis sisaldab endas metsaraie teenust ning väljavedu koos metsamaterjali realiseerimisega. 

Raietegevuse käigus tekib hulgaliselt raiejääke nagu võsarisu, puuoksad ja ebastandardsed tüveosad. Sellised raiejäägid purustame puiduhakkuritega puiduhakkeks ja metsaomanikul ei teki vajadust raiejääkidest vabanemiseks sellist lisateenust täiendavalt sisse osta.

Lisaks korrastame laoplatsid, silume rööpad ja äraveoteed ning oleme abiks kuivenduskraavide rajamisel ning teetruupide paigaldamisel.
metsamajanduskava

Metsamajanduskava

Metsamajanduskava annab metsaomanikule hea ülevaate metsa tervislikust seisukorrast ja metsatagavara arvestuslikust mahust. Seeläbi on võimalik metsa efektiivsemalt majandada ning raieõiguse müügist maksimaalset tulu teenida.
 
Raieõiguse müük eeldab kehtiva metsamajanduskava olemasolu. Juhul, kui metsamajandamiskava ei ole eelnevalt koostatud, siis on meie taksaator võimeline kasvava metsa tagavara ja väärtust ka kohapeal hindama.
 
Metsamajandamiskava koostamiseks võtke ühendust meie taksaatoriga Siim Lokko, telefonil +372 5308 4714 või e-posti aadressil: siim@renlog.ee
 
võsaraie giljotiiniga

Võsaraie giljotiiniga

Võsaraie giljotiiniga osutub kasumlikuks vähemalt 10 aastases võsas, mille kõrgus on 7-8 meetrit ja metsamaterjali diameetriks kaheksa või rohkem sentimeetrit.
 
Giljotiiniga võsaraie leiab kasutust enamasti metsamaadel, mille sihtotstarve vajab muutmist või soovitakse nendelt maadelt eemaldada vähemväärtuslikud puuliigid, et edendada kasvukohale sobivamate ja väärtuslikemate puuliikide arengut.
 
Kasvava võsa raiest tekkinud metsamaterjali kasutame puiduhakke tootmiseks. Viimastel aastatel on energiavõsa hinnad olnud pigem kasvutrendis, kuna Euroopa Liit on otsustanud kivisöel töötavaid elektrijaamu ning katlamaju sulgema hakata.
teie metsa heaks
Metsakorraldustööde tegevusluba KME000013
Veoseveo tegevusluba RVTL006060
Renlog Eesti OÜ
Reg nr: 12034116
KMKR nr: EE101419406
Juriidiline aadress:
Lääniste küla, Kastre vald,
Tartumaa, 62411
a/a LHV Pank 
EE257700771004933813
E-post: info[at}renlog.ee
Kontakttelefon: +372 517 4303
Kontor: Teguri 37B (III korrus),
Tartu
vastutustundliku metsanduse märgis
FSC C137813
Copyright © Renlog Eesti OÜ | Kõik õigused on kaitstud | Veebilehe teostus: METSAOST.eu