icon-alt

Vali keel

metsa majandamine

Metsa majandamine ja haldamine

Metsa majandamine efektiivsel ja keskkonda säästval viisil. Renlog Eesti OÜ on loodud aastal 2010. aastal ja põhineb kodumaisel kapitalil. Ühena vähesestest metsa majandajatest Eestis, pakume metsaomanikele teenuseid alates raietööde planeerimisest kuni raidmete purustamise ja raiejärgse metsa uuendamiseni. Raietööde läbiviimisel kasutame ainult oma veo- ja metsatehnikat ning professionaalset tööjõudu.

Metsa majandamine

metsamaade ost
Metsamaade ost üle Eesti. Soovi korral on metsaomanikul võimalik müüa ainult teatud osa metsamaast. Vajalikud mõõdistustööd ja asjaajamise võtame enese kanda.
metsaraie teenused
Metsaraie teenused ja raieõiguste ost Mandri-Eestis. Raietööde teostamisel kasutame ainult isiklikku raietehnikat. Garanteerime metsamaa raiejärgse korrashoiu.
puiduhakke tootmine
Hakkematerjali ost ja puiduhakke tootmine otse metsamaterjali laoplatsil. Lisaks virnastatud võsale ja raiejäätmetele ostame ka kasvava võsa raieõigusi.

Terviklahendus metsaomanikule

Pakume metsaomanikule terviklahendust alates metsa hindamisest ja metsamajanduskava koostamisest, kuni kasvava võsa ning metsa raieni. Töötleme raiejäätmed puiduhakkeks ning pärast raietööde lõppu tasandame rööpad ning korrastame kokkuveoplatsid.
kasvava võsa ost

Kasvava võsa ost

Ostame kasvavat võsa koos maaga või ainult raieõigust kasvavale võsale.
raiesmike ost

Raiesmike ost

Raiutud metsakinnistute ost metsa uuendamiseks ja jätkusuutlikuks metsa majandamiseks.
võsalõikus giljotiiniga

Võsalõikus giljotiiniga

Puhastame võsast põllu- ja heinamaad, kraavid ja teeääred ning metsaalused.
Raidmete ost

Raiejäätmete ost

Raidmete ost virnastatud võsa ja madala kvaliteediga ümarmaterjali näol, mis sobib puiduhakke tootmiseks.
puiduhakke müük

Puiduhakke müük

Puiduhakke müük energia tootmiseks ning terviseradade ja mänguplatside rajamiseks.
maaparandustööd

Maaparandustööd

Maaparandustööd CAT (18 t) ekskavaatoriga. Kraavide rajamine ja rööbaste ning teede silumine.

Kohandatud metsatehnika

Igapäevaselt on meil üle Eesti töös kolm komplekti traditsioonilist raietehnikat, mida käsitlevad pikaaegsete kogemustega operaatorid. 
 
Esmast harvendusraiet vajavates metsades kasutame modifitseeritud raietehnikat, mis oma laiade roomikute ja väikeste gabariitide tõttu säästavad pinnast ning ei vigasta ümbritsevate puude tüvesid.
 
Lisaks tavapärasele harvesteri lõikepeale kasutab meie modifitseeritud raietehnika vajadusel ka giljotiini, mis on eriti sobilik valgustusraiete teostamiseks ja võsa lõikuseks.
 
Lisaks keskkonda säästvale raietehnikale on meil vajadusel kasutuses ka väiksem väljavedaja, mis oma vedava käruga sobib ideaalselt kitsamatesse tingimustesse ning pehmemale pinnasele.

Teie metsa heaks!

Renlogi omandis on Eestis üle 300 hektari metsamaad. Lisaks enda metsadele haldame ja majandame ka Eesti Metsafondi valduses olevaid metsamaid, mille pindala küündib pea 2000 hektarini. 
 
Asjatundlik metsa majandamine tagab metsast oluliselt suurema lõpptulu ja tagab metsaomanikele kindlustunde, et ka järeltulevad põlved saavad seetõttu tulevikus lisatulu teenida.
 
Luua Metsanduskooli ja Renlogi koostöös on praktikandid saanud võimaluse rakendada oma teadmisi reaalses metsamajandusettevõttes ja areneda seeläbi vastutustundlikuks metsaomanikus või siis teadlikuks metsandusspetsialistiks.
+372
Sikuta ja lase lahti failid siia või lae üles

Metsamajandus aastast 2010

Metsamajandusettevõte Renlog asutati 2010. aastal. Esialgu tegeleti vaid metsamaterjali varumise ja müügiga. Raie- ja veoteenus osteti toona veel sisse. Kuna raietööde käigus tekib palju raiejäätmeid, siis alustati 2012. aastal katlamajade varustamist puiduhakkega. 
 
Esmalt osteti hakkepuidu purustamiseks ja transpordiks vajaminevat teenust samuti sisse, kuid juba paari aasta pärast soetati päris oma puiduhakkur ja spetsiaalne veotehnika puiduhakke transpordiks.
 
2015. aastal omistati ettevõttele metsakorralduslike tööde teostamiseks vajalik litsents. Peatselt osteti juba oma esimene harvester ja metsamaterjali väljavedaja, mis võimaldasid lõpuks ometi päris oma vahenditega metsa ülestöötama hakata.
 
2017. aastal võeti üle Stora Enso AS metsa ülestöötamise osakond, koos selle masinapargi ning meeskonnaga.

Aastaks 2020. pakkus ettevõte tööd rohkem kui 20 inimesele ja oli kasvanud üheks suurimaks metsamajandusettevõtteks Eestis.
metsamajandusettevõtte renlog