metsa majandamine

Metsa majandamine ja ülestöötamine

Metsa majandamine efektiivsel ja keskkonda säästval viisil. Renlog Eesti OÜ on loodud aastal 2010. aastal ja põhineb kodumaisel kapitalil. Ühena vähesestest metsa majandajatest Eestis, pakume metsaomanikele teenuseid alates raietööde planeerimisest kuni raidmete purustamise ja raiejärgse metsa uuendamiseni. Metsatööde teostamisel kasutame oma metsatehnikat ja professionaalset tööjõudu.

Metsa majandamine

metsamaade ost
Metsamaa ost üle Eesti. Soovi korral on metsaomanikul võimalik müüa ainult teatud osa kinnistust. Vajalikud mõõdistustööd ja asjaajamise võtame enese kanda.
raieõiguste ost
Raideõiguse ost ja metsaraie üle Eesti. Metsaraie teostamiseks kasutame ainult isiklikku raietehnikat. Garanteerime metsamaa raiejärgse korrashoiu.
puiduhakke tootmine
Hakkepuidu kokkuost ja puiduhakke tootmine otse laoplatsil. Lisaks virnastatud võsale ja raiejäätmetele ostame ka kasvavat võsa ning juba läbi raiutud metsamaid.

Terviklahendus metsaomanikule

Pakume metsaomanikule terviklahendust alates metsa hindamisest ja metsamajandamiskavast, kuni kasvava võsa ning metsa raieni. Raiejäätmed töötleme puiduhakkeks otse raielangil ja peale raietööde lõppu tasandame rööpad ning korrastame kokkuveoplatsid.
kasvava võsa ost

Kasvava võsa ost

Ostame kasvavat võsa koos maaga või ainult raieõigust kasvavale võsale.
raiesmike ost

Raiesmike ost

Raiutud metsakinnistute ost metsa uuendamiseks ja jätkusuutlikuks metsa majandamiseks.
võsalõikus giljotiiniga

Võsalõikus giljotiiniga

Puhastame võsast põllu- ja heinamaad, kraavid ja teeääred ning metsaalused.
raiejäätmete ost

Raiejäätmete ost

Raidmete ost virnastatud võsa ja madala kvaliteediga ümarmaterjali näol, mis sobib puiduhakke tootmiseks.
puiduhakke müük

Puiduhakke müük

Puiduhakke müük katlamajadele ning terviseradade ja mänguplatside rajamiseks.
maaparandustööd

Maaparandustööd

Maaparandustööd CAT (18 t) ekskavaatoriga. Kraavide rajamine ja rööbaste ning teede silumine.

Kohandatud metsatehnika

Igapäevaselt on meil üle Eesti töös kolm komplekti traditsioonilist raietehnikat, mida käsitlevad pikaaegsete kogemustega operaatorid. 
 
Esmast harvendusraiet vajavates metsades kasutame modifitseeritud raietehnikat, mis oma laiade roomikute ja väikeste gabariitide tõttu säästavad pinnast ning ei vigasta ümbritsevate puude tüvesid.
 
Lisaks tavapärasele harvesteri lõikepeale kasutab meie modifitseeritud raietehnika vajadusel ka giljotiini, mis on eriti sobilik valgustusraiete teostamiseks ja võsa lõikuseks.
 
Lisaks keskkonda säästvale raietehnikale on meil vajadusel kasutuses ka väiksem väljavedaja, mis oma vedava käruga sobib ideaalselt kitsamatesse tingimustesse ning pehmemale pinnasele.

Teie metsa heaks!

Renlog Eesti OÜ omandis on üle 300 hektari metsamaad. Lisaks enda metsadele haldame ja majandame ka Eesti Metsafondi valduses olevaid metsamaid, mille pindala küündib pea 2000 hektarini. 
 
Asjatundlik metsa majandamine tagab metsast oluliselt suurema lõpptulu ja annab metsaomanikule kindlustunde, et ka järeltulevad põlved saaksid tulevikus seeläbi lisatulu teenida.
 
Luua Metsanduskool ja Renlog Eesti OÜ koostöös on praktikandid saanud võimaluse rakendada oma teadmisi reaalses metsamajandusettevõttes ja areneda seeläbi vastutustundlikuks metsaomanikus või siis teadlikuks metsandusspetsialistiks.
Sikuta ja lase lahti failid siia või lae üles
Metsamajandus läbi aastate...
Ettevõte alustas tegevust 2010. aastal. Esialgu tegeleti vaid metsamaterjali varumise ja müügiga. Metsaraie- ja veoteenus osteti tollal veel sisse. Kuna metsaraie käigus tekib palju raiejäätmeid, siis alustati 2012. aastal katlamajade varustamist puiduhakkega. 
 
Esmalt osteti hakkepuidu purustamiseks ja transpordiks vajaminevat teenust samuti sisse, kuid juba paari aasta pärast soetati päris oma puiduhakkur ja spetsiaalne veotehnika puiduhakke transpordiks.
 
2015. aastal omistati ettevõttele metsakorralduslike tööde teostamiseks litsents. Peatselt osteti oma esimene harvester ja metsamaterjali väljavedaja, mis lõpuks ometi võimaldasid metsa päris oma vahenditega üles töötama hakata.
 
2017. aastal võeti üle Stora Enso AS metsa ülestöötamise osakond, koos selle masinapargi ning meeskonnaga.

2020. aastal pakkus ettevõte tööd rohkem kui kahekümnele inimesele ja oli kasvanud üheks suurimaks metsamajandusettevõtteks Eestis.
metsamajandusettevõte
teie metsa heaks
Metsakorraldustööde tegevusluba KME000013
Veoseveo tegevusluba RVTL006060
Renlog Eesti OÜ
Reg nr: 12034116
KMKR nr: EE101419406
Juriidiline aadress:
Lääniste küla, Kastre vald,
Tartumaa, 62411
a/a LHV Pank 
EE257700771004933813
E-post: info[at}renlog.ee
Kontakttelefon: +372 517 4303
Kontor: Teguri 37B (III korrus),
Tartu
vastutustundliku metsanduse märgis
FSC C137813
Copyright © Renlog Eesti OÜ | Kõik õigused on kaitstud | Veebilehe teostus: METSAOST.eu