EFEKTIIVNE JA SÄÄSTLIK METSA MAJANDAMINE NING HALDAMINE

Metsa majandamine

Renlog Eesti OÜ on 2010. aastal loodud metsamajandusettevõte, mis põhineb eestimaisel kapitalil. Ühena vähestest metsafirmadest pakume metsaomanikele terviklahendust, toetudes ainult isiklikele vahenditele ja tööjõule.
metsa ost
Metsakinnistute ost üle Eesti. Soovi korral on metsaomanikul võimalik müüa ainult teatud osa kinnistust. Vajalikud mõõdistustööd ja asjaajamise võtame enese kanda.
raieõiguste ost
Raieõiguse ost ja metsaraie üle Eesti. Metsaraie teostamiseks kasutame ainult isiklikku metsatehnikat. Garanteerime metsamaa raiejärgse korrashoiu.
hakkepuidu ost
Hakkepuidu ost ja puiduhakke tootmine otse raielangil. Lisaks virnastatud võsale ja raiejäätmetele ostame ka kasvavat võsa ning juba läbi raiutud metsamaid.

Terviklahendus metsaomanikule

Pakume metsaomanikele terviklahendust alates metsa hindamisest ja metsamajandamiskavadest, kuni kasvava võsa ning metsa raieni. Raiejäätmed töötleme puiduhakkeks otse raielangil ja peale raietööde lõppu tasandame rööpad ning korrastame kogumisplatsid.

Kasvava võsa ost

Kasvava võsa ost koos maaga või siis ainult väljatuleku alusel. Arvestust peetakse kuupmeetri põhiselt.

Raiutud metsamaa ost

Raiutud metsamaa ost kodumaise metsafirma poolt välistab metsamaa sattumise välisomandisse.

Võsalõikus giljotiiniga

Puhastame võsast põllu- ja heinamaad, kraavid, teeääred ning metsaalused.

Raiejäätmete ost

Raiejäätmete ost virnastatud võsa ja muude raiejääkide näol, mida kasutame puiduhakke tootmiseks.

Puiduhakke müük

Puiduhakke müük katlamajadele või siis terviseradadele ja kasvõi hobustele allapanuks.

Maaparandustööd

Maaparandustööd CAT (18 t) ekskavaatoriga. Kraavide rajamine ja rööbaste ning teede silumine.

Kohandatud metsatehnika

Igapäevaselt on meil üle Eesti töös kolm komplekti traditsioonilist raietehnikat, mida käsitlevad pikaaegsete kogemustega operaatorid. 

Esmast harvendusraiet vajavates metsades kasutame modifitseeritud raietehnikat, mis oma laiade roomikute ja väikeste gabariitide tõttu säästavad pinnast ning ei vigasta ümbritsevate puude tüvesid.

Lisaks tavapärasele harvesteri lõikepeale kasutab meie modifitseeritud raietehnika vajadusel ka giljotiini, mis on eriti sobilik kasvava võsa raieks.

Lisaks keskkonda säästvale raietehnikale on meil vajadusel kasutuses ka väiksem väljavedaja, mis oma vedava käruga sobib ideaalselt kitsamatesse tingimustesse ning pehmemale pinnasele.

Teie metsa heaks!

Renlog Eesti OÜ omandis on üle 300 hektari metsamaad. Lisaks enda metsadele haldame ja majandame ka Eesti Metsafondi valduses olevaid metsamaid, mille pindala küündib pea 2000 hektarini. 

Asjatundlik metsa majandamine tagab metsast oluliselt suurema lõpptulu ja annab metsaomanikule kindlustunde, et ka järeltulevad põlved saaksid tulevikus seeläbi lisatulu teenida.

Luua Metsanduskool ja Renlog Eesti OÜ koostöös  saavad praktikandid võimaluse rakendada oma teadmisi reaalses metsamajandusettevõttes ja areneda seeläbi vastutustundlikuks metsaomanikus või siis teadlikuks metsandusspetsialistiks.
FSC
Vastutustundliku
metsanduse märgis
Litsentsi nr FSC-C137813
Sertifikaadi kood
SA-COC-007719

Küsi pakkumist

Sikuta ja lase lahti failid siia või lae üles

Ettevõttest

Ettevõte alustas tegevust aastal 2010. Esialgu tegeleti vaid metsamaterjali varumise ja müügiga. Metsaraie- ja veoteenus osteti tollal veel sisse. Kuna metsaraie käigus tekib palju raiejäätmeid, siis alustati aastal 2012. katlamajade varustamist puiduhakkega. 

Esmalt osteti hakkepuidu purustamiseks ja transpordiks vajaminevat teenust samuti sisse, kuid juba paari aasta pärast soetati päris oma puiduhakkur ja spetsiaalne veotehnika puiduhakke transpordiks.

2015. aastal omistati ettevõttele metsakorralduslike tööde teostamiseks litsents. Peatselt osteti ka oma esimene harvester ja metsamaterjali väljavedaja, mis lõpuks ometi võimaldasid metsa päris oma vahenditega üles töötada.

2017. aastal võeti üle Stora Enso AS metsa ülestöötamise osakond, koos selle masinapargi ning meeskonnaga. Aastaks 2020. pakub Renlog Eesti OÜ tööd juba rohkem kui kahekümnele töötajale.
ettevõttest

Asukoht ja kontakt

Renlog Eesti OÜ kontor asub aadressil: Teguri tn 37b (III korrus), Tartu linn, Tartu maakond, 50107
metsa ost ja metsaraie

Metsa ost ja metsaraie

Argo Teral
Telefon: +372 517 4303
E-post: argo@renlog.ee
hakkepuidu ja võsa ost

Hakkepuidu ost-müük

Indrek Golberg
Telefon: +372 507 9053
E-post: indrek@renlog.ee
metsamajandamiskavad

Metsamajandamiskavad

Siim Lokko
Telefon: +372 530 84714
E-post: siim@renlog.ee
teie metsa heaks
Metsakorraldustööde tegevusluba KME000013
Veoseveo tegevusluba RVTL006060
Renlog Eesti OÜ
Reg nr: 12034116
KMKR nr: EE101419406
Juriidiline aadress:
Lääniste küla, Kastre vald,
Tartumaa, 62411
a/a LHV Pank 
EE257700771004933813
E-post: info@renlog.ee
Kontakttelefon: +372 517 4303
Kontor: Teguri 37B (III korrus),
Tartu
Koostööpartnerid
Valga Puu OÜ
Tartu Jõujaam AS
Utilitas Eesti AS
Metsä Forest Eesti AS
Copyright © Renlog Eesti OÜ | Kõik õigused on kaitstud | Veebilehe teostus: METSAOST.eu