icon-alt

Vali keel

metsa ost

Metsa ost metsamaa ja kasvava metsaga

Metsa ost kasvava metsa ja metsakinnistute näol. Renlog haldab ja majandab tänaseks juba enam kui 2000 hektarit metsamaad üle Eesti. Ostame kokku ka raiutud metsamaid ning võsastunud rohu- ja põllumaid. Metsa müük kodumaisele metsamajandusettevõttele välistab maaomandi sattumise välismaiste investeerimisfondide omandisse ja tagab töökohad kohalikus metsandussektoris.

Metsamaa ja metsa ost

metsakinnistute ost
Metsakinnistute ost olenemata asukohast ja kinnistu suurusest. Metsakinnistu müük on võimalik ka hüpoteegi olemasolul.
raiutud metsamaa ost
Raiutud metsamaa ost uue metsa istutamiseks ja selle jätkusuutlikuks majandamiseks meie tulevaste põlvede tarbeks.
kasvava metsa ost
Kasvava metsa ost tähendab seda, et metsaomanik müüb raieõiguse kasvavale metsale ja saab tulu raiutud metsamaterjali müügist.

Metsamaa ost

Metsamaa ost ja metsakinnistute jätkusuutlik majandamine on meie ettevõtte üks põhilisi tegevusvaldkondi. Oleme tänaseks juba rohkem kui kümne tegutsemisaasta jooksul tõestanud ennast heaperemeheliku metsamajandajana ega ole ennast kiire kasumi nimel Skandinaavia suurfondidele maha müünud.
 
Isegi kui metsamaa müük on metsaomaniku ainus võimalus ennast majanduslikult kindlustada, võib ta alati kindel olla, et meie kätes on tema mets alati eeskujulikult majandatud. Teeme kõik endast oleneva, et metsas säiliks kasvukohale omane liigirikkus ja see pakuks tulevikus peavarju ning kaitset nii lindudele kui ka loomadele.

Kasutame metsa majandamisel kaasaegset ja keskonnasäästliku metsatehnikat, mis võimaldab ka keerulistes oludes kogu raiutav ressurss efektiivselt ära kasutada.
metsamaa ost

Metsa hind

Metsa hind sõltub eeskätt kasvava metsa sortimendist. Reeglina võib okaspuumetsast oodata suuremat tulu kui lehtpuumetsast. Seda põhjusel, et okaspuumetsas on ühelt hektarilt saadav metsamaterjali tihumeetrite maht suurem kui lehtpuumetsas. Lehtpuudest on kõrgemas hinnas kask.
 
Metsa hinna kujundab selle vanus, kvaliteet ja kasvava metsa tagavara. Harvad ei ole juhtumid kus täies elujõus puistu osutub parasiitide või mädaniku poolt kahjustatuks. 
 
Metsa hindamisel võetakse arvesse metsamaa viljakust ja metsakinnistu suurust. Loomulikult mängib rolli ka kinnistu asukoht lähimate kokkuostupunktide suhtes. Hinnapakkumise koostamisel võetakse aluseks kehtiv metsamajanduskava või välitööde käigus kogutud takseerandmed.
+372
Sikuta ja lase lahti failid siia või lae üles
metsakinnistute ost

Metsakinnistute ost

Metsakinnistute ost üle Eesti. Meie metsahindaja tuleb vajadusel ise kohale ja annab metsaomanikule täieliku ülevaate arvestuslikust metsa tagavarast ning puistu tervislikust seisukorrast.
 
Ostame ka kasvavat võsa ja metsakinnistuid mis on osaliselt või siis täielikult läbi raiutud.
 
Pakume oma klientidele igakülgset abi erinevate metsa müüki puudutavate juriidiliste küsimuste lahendamisel ja teeme kõik selleks, et tehinguga seonduv asjaajamine oleks metsaomanikule võimalikult läbipaistev ning arusaadav.
raiutud metsamaa ost

Raiutud metsamaa ost

Raiutud metsamaa ost viitab sellele, et ostetaval metsamaal on teostatud osaline või siis täielik raie. 
 
Tulevikku vaatava metsafirmana ostame raiutud metsamaid selleks, et neid ise jätkusuutlikult edasi majandada ja seeläbi kodumaist ettevõtlust arendada ning metsasektoris täiendavaid töökohti luua.
 
Metsa müük kodumaisele metsamajandusettevõttele loob tingimused selleks, et metsamaad ei satuks välismaise kapitali omandusse, kus meie metsade majandamise arvelt sealseid pensionifonde ja nende haldureid üleval peetakse.
kasvava metsa ost

Kasvava metsa ost

Kasvava metsa ost ehk raieõiguse võõrandamine viitab sellele, et metsaomanik müüb kokkuleppehinnaga või siis metsamaterjali väljatuleku alusel oma metsamaal kasvavad puud. 
 
Peale metsaraie lõppu ja metsamaterjali realiseerimist kantakse saadud tulud metsaomaniku arvele, millest arvestatakse metsafirma kasuks maha eelnevalt kokkulepitud metsa ülestöötamise kulud.
 
Metsamaa kui selline jääb endiselt metsaomaniku omandisse ja tulevikus majandab ta seda oma parema äranägemise järgi edasi või sõlmib metsafirmaga täiendavaid kokkuleppeid ka metsa uuendamiseks.