Metsamaa ja metsa ost üle Eesti

Metsa ost

Renlog Eesti OÜ haldab ja majandab üle Eesti juba rohkem kui 2000 hektarit metsamaad.
Metsa müük kodumaisele metsafirmale välistab selle sattumise välisomandisse.
metsakinnistute ost
Metsakinnistute ost olenemata asukohast ja kinnistu suurusest. Metsakinnistu müük on võimalik ka hüpoteegi olemasolul.
raiutud metsamaa ost
Raiutud metsamaa ost uue metsapõlve kasvatamise ja selle jätkusuutliku majandamise eesmärgil tulevikus.
kasvava metsa ost
Kasvava metsa ost tähendab seda, et metsaomanik müüb raieõiguse kasvavale metsale kuid säilitab maaomandi.

Metsamaa ost

Metsamaade ost ja nende jätkusuutlik majandamine on meie ettevõtte üks põhilisi tegevusvaldkondi. Oleme tänaseks juba rohkem kui kümne tegutsemisaasta jooksul tõestanud ennast heaperemeheliku metsamajandajana ega ole ennast kiire kasumi nimel Skandinaavia suurfondidele maha müünud.

Isegi kui metsamaa müük on metsaomaniku ainus võimalus ennast majanduslikult kindlustada, võib ta alati kindel olla, et meie kätes on tema mets alati eeskujulikult majandatud. Teeme kõik endast oleneva, et metsas säiliks kasvukohale omane liigirikkus ja see pakuks ka tulevikus peavarju ning kaitset nii lindudele kui ka loomadele.
metsamaa ost

Metsa hind

Metsa hind sõltub eeskätt metsamaal kasvavate puude sortimendist. Reeglina võib okaspuumetsast oodata suuremat tulu kui lehtpuumetsast.

Hinna kujunemisel arvestatakse metsa vanust ja selle kvaliteeti. Pealtnäha täies elujõus puistu võib tihtilugu osutuda parasiitide või mädaniku poolt kahjustatuks.

Üldises plaanis võetakse arvesse metsamaa viljakust ja metsakinnistu suurust. Loomulikult mängib oma rolli kinnistu asukoht lähimate kokkuostupunktide suhtes.
FSC
Vastutustundliku
metsanduse märgis
Litsentsi nr FSC-C137813
Sertifikaadi kood
SA-COC-007719

Küsi pakkumist

Sikuta ja lase lahti failid siia või lae üles
metsakinnistute ost

Metsakinnistute ost

Metsakinnistute ost üle Eesti. Meie metsahindaja tuleb vajadusel ise kohale ja annab metsaomanikule täieliku ülevaate arvestuslikust metsa tagavarast ning puistu tervislikust seisukorrast.

Ostame ka kasvavat võsa ja metsakinnistuid mis on osaliselt või siis täielikult läbi raiutud.

Pakume oma klientidele igakülgset abi erinevate metsa müüki puudutavate juriidiliste küsimuste lahendamisel ja teeme kõik selleks, et tehinguga seonduv asjaajamine oleks metsaomanikule võimalikult läbipaistev ning arusaadav.
raiutud metsamaa ost

Raiutud metsamaa ost

Raiutud metsamaa ost viitab sellele, et ostetaval metsamaal on teostatud osaline või siis täielik raie. 

Tulevikku vaatava metsafirmana ostame raiutud metsamaid selleks, et neid ise jätkusuutlikult edasi majandada ja seeläbi kodumaist ettevõtlust arendada ning metsandussektoris täiendavaid töökohti luua.

Metsa müük kodumaisele metsamajandusettevõttele loob tingimused selleks, et metsamaad ei satuks välismaise kapitali omandusse, kus meie metsade majandamise arvelt sealseid pensionifonde ja nende haldureid üleval peetakse.
kasvava metsa ost

Kasvava metsa ost

Kasvava metsa ost ehk raieõiguse võõrandamine tähendab seda, et metsaomanik müüb kokkuleppehinnaga või siis metsamaterjali väljatuleku alusel oma metsamaal kasvavad puud. 

Peale metsaraie lõppu ja metsamaterjali realiseerimist kantakse saadud tulud metsaomaniku arvele, millest arvestatakse metsafirma kasuks maha eelnevalt kokkulepitud metsa ülestöötamise kulud.

Metsamaa kui selline jääb endiselt metsaomaniku omandisse ja tulevikus majandab ta seda oma parema äranägemise järgi edasi või sõlmib metsafirmaga täiendavaid kokkuleppeid ka metsa uuendamiseks.
Loe lähemalt: Raieõiguse ost
teie metsa heaks
Metsakorraldustööde tegevusluba KME000013
Veoseveo tegevusluba RVTL006060
Renlog Eesti OÜ
Reg nr: 12034116
KMKR nr: EE101419406
Juriidiline aadress:
Lääniste küla, Kastre vald,
Tartumaa, 62411
a/a LHV Pank 
EE257700771004933813
E-post: info@renlog.ee
Kontakttelefon: +372 517 4303
Kontor: Teguri 37B (III korrus),
Tartu
Koostööpartnerid
Balmax OÜ
Intrac Eesti AS
Scania Eesti AS
Vara Saeveski OÜ
Copyright © Renlog Eesti OÜ | Kõik õigused on kaitstud | Veebilehe teostus: METSAOST.eu